CarryDOX

DOX fra Doxylon AS er standardisert enkel implementerbar programvare for automatisk sending, mottak og behandling av elektroniske fakturaer og andre elektroniske dokumenter.

DOX er laget for at flest mulig skal kunne automatisere oppgaver knyttet sending , mottak og behandling av elektronisk faktura. 

Med carryDOX kan du utveksle filer direkte, via formidlingssentraler, via banken, eller som en god kombinasjon av dette. For forbindelser hvor mail er foretrukket, vil carryDOX automatisere og sikre brukenav mail. Uansett kanal får du en automatisk, sikker og rekommandert elektronisk forsendelse. 

carryDOX har funksjonalitet for integrasjon og avansert behandling av filer, før avsending eller etter mottak.

Du kan som del av en automatisert prosess for levering eller mottak, for eksempel validere filinnhold, tilføre data (bankid, kontering), lagevisning eller konvertere filer fra:

  • et XML-format til et annet XML-format
  • XML til PDF
  • XML til EDI
  • XML til ”flat fil”(CSV el)
  • Flat fil (CSV el) til XML
  • EDI til XML
  • PDF til XML
  • PDF til TIFF
  • TIFF til PDF med mere

carryDOX fører logg over alt som skjer. Alle behandlede filer blir lagret i loggen slik at du har elektronisk arkiv og kopi av filene om noe skulle ha gått feil. Alle jobber som utføres kan enkelt ses ogendres i et oversiktelig arbeidsflytskart.

Man trenger ikke å ha carryDOX hos begge parter, men med carryDOX i begge ender får dere større sikkerhet i forsendelsen. Som kunde får du tilgang til en enkel gratisversjon av carryDOX for bruk hos dine forbindelser.

 

Alf Slettemoen

Daglig leder / Konsulent
Kontorsted: Oslo
E-post: alf.slettemoen@f1adm.no
Tlf: (+47) 92 22 05 06

Knut Amundsen

Konsulent
Kontorsted: Bærum
E-post: knut.amundsen@online.no
Tlf: (+47) 95 14 72 02

Arvid Erichsen

Konsulent
Kontorsted: Asker
E-post: arvidbe@online.no
Tlf: (+47) 90 55 07 25