Alf Slettemoen.

Konsulent og daglig leder. Utdannet siviløkonom fra NHH.

Tidligere arbeidserfaring

  • Controller / divisjonsøkonom Alcatel/STK: Ansvar for budsjettering og økonomisk oppfølging, investeringsanalyser, tilbuds- og kontraktoppfølging.
  • Applikasjonskonsulent Merkantildata: Implementering av regnskap, reiseregnigning og timeregistrerng hos større bedrifter. Spesialist på regnskapsystemet Formula, men også kjennskap til Accakta/Microsoft Dynamics.
  • Produktsjef Merkantildata: Forvaltning av Formula regnskap, timeregistrering og reiseregning. Utarbeidelse av integrasjonsløsninger.
  • Gruppeleder Merkantildata: Ansvar for faglig opplæring av konsulenter på Formula. Ansvarlig for å utarbeide prosjektstyringsmetodikk for implementerings- og utviklingsprosjekter.
  • Konsulent / Daglig leder F1: Salg, installasjon, implementering og support på F1s produkter (CarryDOX, Compello, Navigator), og på Formula.

 Kompetanseområder:

  • Regnskap, budsjettering og økonomistyring, inkludert å utarbeide styringsmodeller, rapportering og arbeidsflyt/rutiner.
  • Inngående produktkunskap på følgende produkter: Formula, Compello, Navigator PCM-suite, CarryDOX og QBE-report. Kjenskap til Microsift Dynamics. Jobbet med grensesnittet mot en rekke andre ERP-systemer.
  • Utarbeide systemintegrasjonsløsninger.
  • Prosjetstyringsmetodikken Microsoft Solutions Framework (MSF).  
  • Kjennskap til programmering i SQL, XML og Basic.

Kontorsted: Oslo
E-post: alf.slettemoen@f1adm.no
Tlf: (+47) 92 22 05 06
Knut Amundsen

Konsulent. Utdannet Siviløkonom fra NHH. Har jobbet med Formula siden 1986. Tidligere erfaring som personalkonsulent, budsjettsjef og regnskapssjef. Drevet egen virksomhet som konsulent siden 1991. Har også erfaring med andre system bl.a. Agresso.

Kontorsted: Bærum
E-post: knut.amundsen@online.no
Tlf: (+47) 95 14 72 02Arvid Ericsen

Konsulent. Sivilingeniør NTH/Siviløkonom NHH. Har jobbet med Formula siden 1986. Jobbet med utvikling av økonomisk/ adm-inistrative systemer med diverse verktøy siden 1976. Drevet egen virksomhet som konsulent siden 1992. Lang erfaring med bruk av Access.

Kontorsted: Asker
E-post: arvidbe@online.no
Tlf: (+47) 90 55 07 25

 

 

Alf Slettemoen

Daglig leder / Konsulent
Kontorsted: Oslo
E-post: alf.slettemoen@f1adm.no
Tlf: (+47) 92 22 05 06

Knut Amundsen

Konsulent
Kontorsted: Bærum
E-post: knut.amundsen@online.no
Tlf: (+47) 95 14 72 02

Arvid Erichsen

Konsulent
Kontorsted: Asker
E-post: arvidbe@online.no
Tlf: (+47) 90 55 07 25