Produktoversikt

Du finner mere informasjon om produktene for å trykke på den respektive fanen for produktet, eller ved å besøle hjemmesiden til produsenten.
CarryDOX

F1 er forhandler av CarryDOX som er et verktøy for automatisk behandling (sending, mottak og konvertering) av elektroniske fakturaer og andre elektroniske dokumenter. 

CarryDOX er også et kraftig system-integrasjonsverktøy!

Les mer...Fakturabehandling

F1 er forhandler av Compello, som er en programvare for behandling av fakturaer (import av e-faktura, skanning og ocr-tolking av papirfakturaer,  og elektronisk fordeling, attestasjon og anvisning). Compello er integrert med en rekke  regnskapssystemer, bl. a. Formula.

Compello kan også benyttes for elektronisk distribusjon og godkjenning av andre typer dokumneter.Innkjøp

Compello har også en innkjøsmodul. Denne kan enten levers sammen med fakturahåndteringsmodulen, eller som en selvstendig løsning.
F1 er forhandler av xlReport, som er et Excel-basert rapporteringsverktøy, hvor man får hentet data direkte fra ERP-systemet og inn i Excel. 

Siden rapportmalene lages direkte i Excel, vil det være svært enkelt å lage nye rapporter. Gjennom xlReport-WEB kan rapporter også oppdateres og vises i et web-grensesnitt.StagePilot er et verktøy for å hente data fra flere datakilder (databaser, regeark, flate filer, eksterne datakilder på internett, etc.), og koble disse sammen slik at det blir mulig å presentere dem i en rapport!

StagePilot benyttes som en integrasjonskomponent.xlForecast er et Excel-basert budsjett- og planleggingsverktøy. Registreringsmalene tilpasses det behovet organisasjonen har, og det er funksjonalitet for å hente ut sammenligningstall fra tidligere år, etc. 

xlForecast Integreres med det regnskaps- eller rapporteringssystemet bedriften måtte ønske. Flere standdard integrasjoner finnes.


 

Alf Slettemoen

Daglig leder / Konsulent
Kontorsted: Oslo
E-post: alf.slettemoen@f1adm.no
Tlf: (+47) 92 22 05 06

Knut Amundsen

Konsulent
Kontorsted: Bærum
E-post: knut.amundsen@online.no
Tlf: (+47) 95 14 72 02

Arvid Erichsen

Konsulent
Kontorsted: Asker
E-post: arvidbe@online.no
Tlf: (+47) 90 55 07 25